Alle bekker små


Blir du med?

 

I juni har menighetsrådet betalt ned lånet med totalt 1.7 millioner av egenkapitalen. Restlånet er nå på ca. 770 000 kr. Takk til Stavanger bispedømmeråd som frigjorde garantien for lånet som menigheten tok opp for å sluttføre bygging av Ålgård kirke og takk til lokale kausjonister.

Det betyr at vi i budsjettet kan flytte fokus fra LÅN til LEDERTRENING FOR BARN OG UNGE og det vi drømmer om framover.

Samtidig trenger vi et løft av givertjenesten for å sikre balanse i det løpende utgiftene og vår forpliktelse til å lønne to stillinger gjennom givertjenesten: menighetsprest og ungdomspastor. Målet er å øke den faste givertjenesten med kr. 7 000 per måned. Husk at alle bidrag monner!

Vil du være med å realisere drømmen?

Som fast giver er det lett å justere beløpet. Send en e-post til Sigmund.Haaland@gjesdal.kommune.no  Han følger opp giveravtaler via Solidus. Husk at + 100 kr per måned har en verdi på inntil kr. 12000 for de neste fem årene (2x beløpet siden vi sparer renteutgifter på lånet).

Ny giver - kan opprette avtale med BANK-ID: http://bit.ly/algardfastgiver  (Og husk at du får 23 % i skattefradrag per peron inntil kr. 40 000 per år)

 

Alle bekker små

* Hvis alle 85 givere i dag øker givertjenesten med kr 100 per måned, er vi i mål.

* Hvis vi får 7 nye givere som gir kr. 500 per måned, er vi halvveis til målet

* Hvis vi får 7 nye givere som gir kr. 1000 per måned, så er vi i mål

* Hvis vi får 1 ny giver som gir tienden, så...

Tilbake