Stasjonsklubb Ungdom


Tilrettelagt tilbud for ungdom fra 13 til 30 år annenhver torsdag i partallsuker kl. 18.00-19.30

 

Tilrettelagt tilbud for ungdom fra 13 til 30 år.
Kirkesamling, aktiviteter, mat og drøs i Ålgård kirke.
Annenhver torsdag i partallsuker kl 18.00-19.30.

Oppstart høsten 2024: 5.september

Kontaktperson: diakon Tonje V. Bjerkreim, tlf 95276505

 

Tilbake