Søndagstanker 8.11.2020


Fra Tone Middelthon

For en del år siden var jeg på videreutdanning i Sverige. En kveld etter endt undervisning ble vi sittende rundt bordet og prate etter en bedre middag. En av svenskene kom bort til meg, satte seg ned og spurte: «Er du religiøs?» Jeg ble litt satt ut, for jeg var ikke forberedt på å få et slikt spørsmål. Riktignok hadde jeg tatt opp en spørsmålsstilling fra jobben min i kirken tidligere på dagen, men denne videreutdanningen handlet ikke om religion. Nå satt jeg der og skulle svare på dette spørsmålet i en uvant setting. «Ja, jeg er en kristen», sa jeg. Derfra ble det en spennende samtale om tro som vi nok begge lærte mye av. Han var oppriktig interessert i hvordan det var å tro på Jesus. Han ville vite hva min tro betydde for meg, og det kom fram at han ikke hadde et eneste menneske i vennekretsen som ga uttrykk for religiøs tro. For meg som var oppvokst sørvest i Norge var dette en ny og viktig erfaring.

Hva ville du sagt om noen spurte deg dette spørsmålet? Hvordan ville du svare et menneske som genuint var interessert i å høre hva troen på Jesus betyr for nettopp deg?

I dag skulle vi hatt G2-gudstjeneste i Ålgård kirke. En gudstjeneste med alle generasjoner, søndagsskole med liv og røre, skattekistesamling for 2-åringer, dåp og en stor gjeng med flotte frivillige. Behovet for smittevern satte en nødvendig stopper for det, men temaet for det som skulle vært prekenen er like aktuelt: Finn din stil. Fortell til andre hva troen betyr for deg. I prekenteksten vi skulle lest, Apg 24, 10-21, står Paulus sin forsvarstale som han holdt da han ble arrestert og anklaget for oppvigleri. Hvordan ville din forsvarstale sett ut?

Denne uka ble det klart at landet vårt er rammet av smittebølge nummer to med koronavirus. Stadig nye meldinger om nedstengning, stigende smittetall, oppfordring om å holde oss hjemme og å unngå unødvendige sosiale sammenkomster. Hvor er Jesus i ditt liv nå? Får du øye på ham i hverdagen din? Når vi får øye på ham i eget liv kan vi også lettere formidle til andre hvem han er. 

Selv har jeg erfart at det nettopp er i slike perioder, hvor livet snus litt på hodet og blir uforutsigbart, at jeg opplever styrken i å ha en tro. Jeg har en himmel over livet. På hjemmekontoret er jeg ikke alene. Gud er der også. Jeg kan snakke med ham, dele gleder og bekymringer, og lene meg inntil ham i stille nærvær. Når jeg drar på jobb går han sammen med meg inn i arbeidsoppgavene, forstår min uro for koronaviruset, min lengsel etter å ta folk i hånden og dele en klem, min slitenhet av stadig overflatevask og min glede og begeistring over å treffe mennesker i et fellesskap som kjennes sterkere enn noen gang. Selv om vi reduserer den fysiske kontakten med andre mennesker så er Gud der og tilbyr et fellesskap i kjærlighet både med ham selv og andre troende i hele verden.

Er du religiøs? Tror du på Jesus? Ser du ham i ditt liv?

God søndag!

Tilbake