Søndagsskole


På G2-gudstjenester.

 

Velkommen til søndagsskole i Ålgård kirke! Alle blir med på starten av gudstjenesten oppe i kirkerommet, og etter dåpen kommer Billy og tar barna med seg til søndagsskolen. Vi har søndagsskole annenhver søndag i oddetallsuker (på G2-gudstjenester). På G1-gudstjenester er det leke- og tegnekrok ved kirketorget.

 

Søndagsskolen vår, Jungelgjengen, er delt inn i aldersbestemte grupper:

Rød gruppe: 0-4 år

Gullivergjengen: 4-6 år

Agentklubben: 2.-4. klasse

Fin Søndag: 5.-8. klasse

Tilbake