Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste

Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom:

Nestekjærlighet
Inkluderende fellesskap
Vern om skaperverket 
Kamp for rettferdighet
   
 
 
Her er en oversikt over diakonisektoren i Ålgård menighet:
Det diakonale arbeidet blir ledet av:
Tonje Vilberg Bjerkreim (Diakon)
Margun Lima Skårland (Frivillig sektorleder)
Tilbake