Misjon


Våre misjonsprosjekter

 

 

 

Centro Creer

Ecuador
Vi ønsker å bekrefte at alle er skapt i Guds bilde og hjelpe barn og unge som blir forsømt eller diskriminert.

Derfor vil Ålgård menighet  bidra til arbeid blant barn og unge som har funksjonshemninger.

Centro Creer tilbyr:

Behandling og rehabilitering

Støtter familiene deres og jobber for å nedkjempe fordommer mot dem.

Det er også et mål  å gi funksjonshemmede tilgang til utdanning.

I samarbeid med
Misjonsalliansen

Anastasia

Egypt
Anastasia skolesenter er et kurs- og utviklingssenter for unge koptiske kristne.

Gjennom vår støtte til Anastasia vil vi være med å bidra til: 

Å gi identitet - stort press som minoritet i et muslimsk samfunn

 Hjelp til selvhjelp - mange fattige og arbeidsledige 

Å gi verdighet: Vi er skapt i Guds bilde 

Menighetsbygging: Oppfølging gjennom samtalegrupper i lokalmenigheten

Anastasia ble startet av biskop Thomas, og ligger på samme område som Anafora, biskopens retreatsted i ørkenen utenfor Kairo.

I samarbeid med
Stefanusalliansen

Fotball krysser grenser

Bolivia og Ecuador
Med prosjektet Fotball Krysser Grenser er vi med å skape et fritidstilbud for barn og unge som bidrar til å holde dem borte fra rus og gjengkriminalitet.

Vi bidrar til å bygge baner og samarbeid med lokale fotballskoler for å holde treninger og turneringer

Blogg fra konfirmanttur 2013


I samarbeid med
Misjonsalliansen


 


 

Menighetsutvikling

Norge
Gjennom NMS Nettverk for menighetsutvikling har Ålgård menighet fått både økonomisk støtte og hjelp til å tenke nytt om det å være menighet i vår tid.

Vi ønsker å gi det videre - gjennom å inspirere andre menighet til menighetsplanting og menighetsutvikling.

Dette gjør vi blant annet gjennom
FOKUS.
 Kurset tar utgangspunkt i hvor menigheten er og hvilkeressurser den har. Vi står midt oppi mange reformer med gudstjenestearbeid, trosopplæring, diakoni, ny salmebok og kirkemusikk, og endring av strukturer.

FOKUS handler om å prioritere det som kan skape utvikling og vekst, i det vi allerede gjør. Vi har en forventning om at Gud er nær og skaper noe nytt.

I samarbeid med
Det Norske Misjonsselskap
NMS Nettverket
Senter for menighetsutvikling,

VID - Misjonshøgskolen

 

 

 

 


 

 

 

Tilbake