Kode-B


7. klasse (annenhver onsdag)

Kode B:

I løpet av skoleåret blir 7. klassinger kjent med den røde tråden gjennom Bibelen. Umiddelbart etter skoletid samles vi til et måltid før vi har undervisning og lek i ballrommet.

Høsten 2022: 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11 og 14.12.  Alle samlinger kl 14.30-15.30.

 

PÅMELDING

 

Kontaktperson: Berit Elise Gilje

Tilbake