Ålgård menighetsråd (ÅMR)


Medlemmer i rådet, protokoller og strategiarbeid.

Tidligere møtebøker Ålgård menighetsråd ligger her.

2023: Januar  Februar Mars April  Juni  Ekstra sommersak

Menighetsmøte 3.mai 2023

MEDLEMMER

Gølin Tveit, nestleder (leder)

Eirin Foldøy Oftedal (nestleder)

Margun Lima Skårland

Svein Olav Aalgaard

Astrid Tangedal Mdland

Asbjørn Hjørnevik

Øystein Fuglestad

Berit Ådneram 

Lisbeth Innvær (1 vara)

Leif Inge Brekke (sokneprest)

Bente Emberland Johnsen (daglig leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake