Ålgård menighets årsmelding 2021


Menighetsmøtet er onsdag 4.mai kl 19.00, og her er årsrapporten.

Ålgård menighets årsrapport 2021

Det blir servering av kaffe og kake.

Tilbake