Figgjo barnegospel


Barnekor for 1. klasse og oppover på Figgjo bedehus 

Figgjo barnegospel har øvelser annenhver torsdag fra 13.15 til 14.45. Barna hentes på skolen 13.15, før vi går bort til Figgjo bedehus og spiser. Barna har enten med seg matpakke eller så får de knekkebrød med enkelt pålegg. Øvelsen er ferdig klokka 14.45, og da går barna hjem selv eller hentes av foresatte. 

Vi har plass til flere, så hvis du har et barn som liker å synge, ta kontakt! 

Vi bruker Spond til registrering av hvem som kommer, oppmøte, informasjon til foresatte og lignende. 

 

Kontakt: Berit Elise Gilje 

Tilbake