Høsttakkefest


5-åringer (11. oktober 2020)

 

Høsttakkefest er en gammel tradisjon i kirken hvor vi snakker om det Gud har skapt, det som vokser og alt vi har rundt oss hver dag. Vi er skapt av Gud, han er glad i hver enkelt av oss akkurat slik vi er, og vi kan alle bety noe for andre mennesker. 

Vi synger, forteller fra Bibelen, leker, lager lykter, øver til gudstjeneste og deltar i den. Bibelteksten "Gi oss hver dag vårt daglige brød" i Luk 11,3 er sentral i dette opplegget.

Kontaktperson: Irene Ulnes

Her finner du den siste lappen som er sendt ut. 

PÅMELDING 

Tilbake