Between-grupper


For 7. klassinger.

 
 Between-grupper er for 7. klassinger etter skoletid
 
Invitasjon går ut til deltakerne på Kode-B. Gjennom samlinger ca annenhver uke fra desember fram til påske vil vi:
 
Bli bedre kjent
Undre oss over tro og liv
Bruke et samtaleopplegg som heter «Between». Det består av ulike kort med påstander på som vi snakker sammen om. Poenget er ikke å finne fasitsvarene, men å reflektere, lytte til andres meninger og undre seg sammen.
12-13-årsalderen er en tid da de unge har behov for å gjøre seg opp sine egne meninger om tro, liv, moral og etikk på vei mot ungdomsårene. Vi ønsker å gi deltakerne – som er mellom barn og ungdom (egnelsk: between) – en mulighet til selv å gjøre seg opp egne meninger og reflektere rundt ulike temaer.
 
Ledere er Irene Ulnes og Leif Nyborg

Tilbake