Fellesrådet


Innkalling og referat.
Rapporter og planer.

Rapporter og planer

Innkalling og referater

 


Alle dokumenter
 

Medlemmer 


Lars Arne Ueland (leder / Repr. ÅMR)
Torgeir Lima  (nestleder/ Repr. GSR)
Terje Kaarstad  (Repr. ÅMR)
Frank Sivertsen (Repr. GSR)
Oddbjørn Stangeland (Geistelig repr.)
Helge Årsvoll (Politisk repr.)


Tor Helge Køhn (Kirkeverge / sekretær)

Tilbake