Jentegruppe


Jenter i 8. klasse våren 2020

 

Hvert år inviterer vi til jentegruppe. De møtes til ca 4 samlinger vinter/vår til en matbit, godt sosialt fellesskap og prat om ulike temaer. Se vedlegg her for mer informasjon om tilbudet i 2019. 

Kontaktperson: Leif Nyborg

Tilbake