Vil du være med?


Våre grupper:

·  Cellegrupper som har oppgaver i gudstjenesten og lager til kirkekaffe.

·  Kirkeringer som samler inn penger til driften av kirkebygget.

·  Misjonsforeninger knyttet til NMS.

·  Bønnegrupper som samles for å be for det som skjer i menigheten.

·  Samtale om tro - grupper mellom mennesker med ulikt ståsted til kirke og tro.

·  Huskirke for ungdom fra 10.klasse og oppover.

 

Livsnært, åndelig og sosialt fellesskap i Ålgård menighet.

·  Et fellesskap der vi kan være oss selv, se hverandre og bli sett.

·  Et sted for åndelig vekst.

·  Et sted der vi er opptatt av å tjene og styrke fellesskapet i menigheten.

·  Et sted som utruster til å bety en forskjell i hverdagen.

 

Ta kontakt med prest

Kristian Tjemsland
tlf: 41 12 28 58
eller e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake