Huskirker for ungdom


Hele året

Vi tilbyr huskirke for aldersgruppene

  • 13-14 år
  • 15-16 år
  • 16 år +

I huskirkene møtes vi hjemme hos noen, spiser litt sammen, snakker om tro og liv og samles om Bibel og bønn.

Vi har alltid plass til flere! :-)

Kontaktperson: Joar Idsøe

Tilbake