Nytt Menighetsråd 2023-27


Resultat fra menighetsrådsvalget 11.09.2023 - det konstitueres 27. september.

Medlemmer:

1. Beth Iren Dirdal Jåthun

2. Astrid Tangedal Madland

3. Leif Oscar Reiestad

4. Bjørn Inge Hauge

5. Øystein Fuglestad

6. Svein Olav Aalgaard

7. Ragnhild Fuglestad

8. Odd Magne Fjermestad

 

Varamedlemmer

1. Torvald Nevland

2. Åse Rosnes Gramstad

3. Margunn Østebø

4. Lisbeth Innvær

5. Anne May Hetland Bakke

Tilbake