Smågruppeopplegg Våren 2024


Cellegruppeopplegget for vinter/vår 2024: LEVD LIV

Introduksjon

Uke 1-2 - Jakob og Esau

Uke 3-4 - Gideon

Uke 5-6 - Rut - YouTube video

Uke 7-8 - Josef

Uke 16-17 - Nehemja

Tilbake