Filipperne - Cellegruppe opplegg vår 2024


Her er cellegruppeopplegget for våren 2024: MED GLEDE - Brevet til Filiipperne

UKE 18-19 - Kapittel 1 MED GLEDE i lidelse

UKE 20-21 - Kapittel 2 MED GLEDE i sukkess

Uke 22-23 - Kapittel 3 MED GLEDE i troen

Uke 24-25 - Kapittel 4 MED GLEDE i alt

Tilbake