Nytt fra Ecuador!


Les oppdatering fra et av våre misjonsprosjekt

En oppdatering fra situasjonen i Ecuador
Guayaquil preges fortsatt av vold, kriminalitet og narkotika. Det har vært mange skyteepisoder, og myndighetene sliter med å ha kontroll.

Vi i Misjonsalliansen er redde for våre medarbeidere som bor og jobber der, og for alle de flotte barna, ungdommene og deres familier som må leve i frykt hver dag.

Derfor er jobben vår nå ekstremt viktig. Mye av arbeidet dere er med på å støtte, handler om å forebygge vold og å bygge sunne familierelasjoner. Vi jobber med å forebygge at barn og unge havner i gjengmiljøer med vold, narkotika og kriminalitet, samt at familiene skal ha en inntekt de kan leve av.
 disse hardt belastede områdene jobber Misjonsalliansen med at barn og unge skal kunne delta i sunne fritidsaktiviteter innen sport, musikk og kirkearbeid, hvor de kan utvikle seg og lære nye ferdigheter i trygge omgivelser.

Se den komplette vårrapporten her

Aktuelle bønneemner:

  • Be for den vanskelige og ustabile situasjonen i Ecuador, med økt kriminalitet, vold og narkotika.
  • Be om beskyttelse av barns liv under konflikter mellom kriminelle gjenger.
  • Be for gode løsninger for å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen. o Be om at vi kan fortsette å gi håp til folk som lever under vanskelige forhold.
  • Be for kirkene vi jobber sammen med, at de kan være frimodige i møtet med urettferdighet og fattigdom, at de kan være en røst for dem som ikke blir hørt, og at de skal være bærere av kraft, kjærlighet og håp.
Tilbake