Åpen ungdomskjeller


Annenhver mandag i skoleåret kl. 14.30 - 16.00 i ungdomskjelleren. 

Leksehjelp // mat // sosital // gamingrom

Åpen for alle som går i 8. klasse og oppover.

 

Tilbake