followme jr


Etter Lys Våken i november inviteres 6. klassingene til å være med på followme jr.

Vi ønsker å se, samle og styrke tweens på Ålgård. Vi ønsker at de skal ha kjennskap til Bibelen, og gi dem mulighet å tolke sitt eget liv inn i den store fortellingen. Med utgangspunkt i ressursen Tidslinjen ønsker vi å gi dem kjennskap til den store fortellingen, og hjelpe dem å se sitt liv som en del av dette narrativet. Hvem kommer først, Jesus eller Moses? Hva er linjen i den store bibelfortellingen? Hva har den med min livsfortelling å gjøre?

 

En del av followme jr. er at  tweensa også skal få prøve seg som ledere på Hallovenn, Tårnagenthelg og Lys Våken.

Mer informasjon kommer høsten 2024. 

Tilbake