Sommergudstjenester 2024


Oversikt over sommerens fellesgudstjenester i Gjesdal kommune

23.juni - Oltedal Kyrkje

30 .juni - Ålgård Kirke

7 .juli - Dirdal Kyrkje

14.juli - Ålgård Kirke

Mandag 29.juli 19.00 i Gjesdal Kyrkje (Olsok)

4.aug - Ålgård Kirke

11.aug - Oltedal Kyrkje

Tilbake