Velkommen som konfirmant i Ålgård/ Gjesdal 2021 - 2022

 

KONFIRMANTOPPLEGGET

I GJESDAL KYRKJE &
ÅLGÅRD KIRKE 2021-2022

GÅ TIL PÅMELDING

Velkommen som mulig konfirmant/konfirmantforesatt i Gjesdal kyrkje/eller Ålgård kirke.

Siden Koronaen har tatt fra oss mange muligheter til å møtes fysisk blir det ikke noe informasjonsmøte i år. Informasjonen kommer i dette brevet.

 

Hva er visjon og mål for konfirmantåret?

         1.Vi ønsker å skape et trygt sted der ungdom kan vokse og tro på Jesus.

         2.Vi ønsker at konfirmantene skal få være en del av et inkluderende fellesskap.

 

Hva innebærer det å være konfirmant tilhørende Gjesdal kyrkje og Ålgård kirke?

         - Felles undervisning annenhver onsdag hele året.

         - Delta på fire samlinger i hjemmene hos voksne ledere.

         - Delta på innsamlingsaksjon til kirkens nødhjelp.

         - I tillegg til de faste gudstjenestene de blir innkalt til, skal konfirmantene delta på 7          gudstjenester. SURRENDER på lørdagskveldene eller G2 på søndagene.

https://www.facebook.com/SurrenderAlgard

https://www.facebook.com/algardmenighet

Hva koster det å være konfirmant?

For de som velger vanlig opplegg koster det 2200.Det dekker påmeldingsavgift på kr 1000.De resterende 1200 er betaling for leiren og buss. Ta kontakt hvis dere ønsker avbetalingsplan eller annen hjelp)

Vi tilbyr også et gratis alternativ. Det blir undervisning hver uke, enten på tirsdager eller onsdager, og det blir da selvsagt uten leir og hekta.

Alle konfirmanter blir meldt inn i NMSU (Norsk Misjonsselskaps ungdomsorganisasjon). Dette utløser støttemidler som vi kan bruke for å holde prisen nede. Dersom du ikke ønsker at din konfirmant skal bli meldt inn i NMSU kan du velge å betale 200 kr ekstra.

Kontaktinfo her er  leif.nyborg@gjesdal.kommune.no

 

 Vi oppfordrer alle konfirmanter og foresatte til å bli medlem av facebook -gruppen «smak og se ålgård 2021-2022». Her blir mye info om året lagt ut. Viktig info som alle må få med kommer likevel på SMS.

 

Regler må vi ha, men de har en funksjon. Nemlig at alle skal ha det greit

         - Rusmidler og tobakk er selvsagt forbudt på våre arrangementer.

         - Energidrikk er heller ikke tillatt.

         - Vi har nulltoleranse for mobbing,

         - Fravær må tas igjen uken etter.

 

Med vennlig hilsen konfirmantlederne v/ Leif Nyborg, kateket

 

 

Hvorfor vil du være konfirmant i kirken?

  • Fordi foreldre og familie vil det.
  • Fordi de fleste av vennene mine gjør det.
  • Fordi jeg er døpt og ønsker å høre til i kirken.
  • Fordi jeg vil være en kristen.
  • Fordi jeg får penger og andre gaver.
  • Fordi jeg vil vite mer om kristen tro.
  • Fordi det er en fin tradisjon.