Smågrupper


Ålgård menighet har et mangfold av grupper. De fleste gruppene (6-12 personer) møtes i hjemmene til sosialt fellesskap, kveldsmat, bønn og samtaleopplegg.


 

Filipperne - Cellegruppe opplegg vår 2024

Her er cellegruppeopplegget for våren 2024: MED GLEDE - Brevet til Filiipperne

Les mer

 

Smågruppeopplegg Våren 2024

Cellegruppeopplegget for vinter/vår 2024: LEVD LIV

Les mer

 

Smågruppeopplegg Høsten 2023

Her finner du smågruppe opplegget for høsten 2023.  

Les mer

 

Ålgård pute og kompisklubb

Ålgård Pute og kompisklubb våren 2023

Les mer

 

Smågruppeopplegg Våren 2023

Her finner du gruppeopplegg til G2-gudstjenestene våren 2023

Les mer

 

Smågruppeopplegg høsten 2022

Her finner du gruppeopplegg til G2-gudstjenestene våren 2022

Les mer

 

Smågruppeopplegg våren 2022

Her finner du gruppeopplegg til G2-gudstjenestene våren 2022

Les mer

 

Smågruppeopplegg høsten 2021

Her finner du gruppeopplegg til G2-gudstjenestene høsten 2021

Les mer

 

Opptak av preken

Les mer

 

Vil du være med?

Les mer

Eli Krogedal Wiig er med i bønnegruppe. "Jeg tok initiativ sammen med noen andre om å danne bønnegruppa. Nå har vi holdt på i 12 år og vil fortsette. Jeg har tro på bønn. Det gir mye å be sammen med andre. Vi ber for hverandre, “bønneoppdrag” fra menigheten, enkeltpersoner og for Ålgård."

 

 Solfrid Halsne er med i misjonsforening. "Jeg fikk invitasjon av ei venninne om å være med. Foreningen fyller et sosialt behov. Vi er i samme livsfase og kan dele gleder og sorger. Det er tre faste poster hver gang: Kollekt, bordvers og mat. Ellers er det opp til den som har kvelden om hun ønsker å dele et dikt, et bibelord eller et stykke hun har lest."

Helge Aarsvoll er med i husfellesskap. "Kona og eg vart invitert med av dei som var med frå før. Me syntes det var ei god oppleving! Det er eit godt fellesskap å vera med i, med samtalar om tru og liv."

 

 

 

 

 

 

Du kan abonnere på opplegg for smågrupper HER: