• Frivillighetskonferanse
  • Lovsangskveld!
  • Lørdag 16. september!
  • For medarbeidere
  • Tid for to
  • Surrender
  • Dåpsfilm

Kalender


Nyheter

For medarbeidere

Oppgavefordeling, tjenestegrupper    Les mer...

Tid for to

22- 23 sept    Les mer...

Surrender

Nytt styre    Les mer...

Menighetsblad

Nr.2 2017    Les mer...

GLADNYHET

En million i gave    Les mer...

Global kafe

Tirsdag kl. 11 - 14    Les mer...

PitStop

Trenger voksne!    Les mer...

Menighetsblad

Nr 1 2017    Les mer...

Barselkafé

Våren 2017    Les mer...

Givertjeneste

Blir du med?    Les mer...

Stilling ledig

Musikalsk leder    Les mer...

Onsdagstreff

Spennende gjester i høst!    Les mer...

Se flere nyheter

Våre verdier

Leve i tro

Troen er gitt oss.
Vi kan hvile i den.   

      
Tro gir tilhørighet hos Gud, i gudstjenesten,
på tvers av generasjoner, i smågrupper og aktiviteter.
Tro skaper engasjement – i familien, på jobb,
 i lokalsamfunnet og i menighetslivet

Formidle håp

Gjennom troen har vi fått et håp som vi vil formidle videre.

Håp for oss selv og andre i gode og vonde tider.
Håp om rettferdighet og menneskeverd lokalt og globalt.
Håp for skaperverket.
Håp om et evig liv hos Gud.

Vokse i kjærlighet

Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre” (Joh.13.34)

Kjærlighet er at Gud elsket oss først.
Kjærlighet skaper inkluderende fellesskap med plass for alle.
Kjærlighet viser respekt, raushet og framsnakker andre.